تبلیغات
iranian-boys - فارسی را پاس بداریم
iranian-boys
آن چنان به ایران علاقه مندم که حتی تمام بهشت را با یک وجب از خاک ایران عوض نمی کنم. «عارف قزوینی»
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 بهمن 1388 توسط کوروش هخامنشی | نظرات ()

به جای اهتمام بگوییم: کوشش

به جای واضح بگوییم: روشن

به جای توطئه بگوییم: نیرنگ

به جای غالباً بگوییم: بیش تر

به جای نهضت بگوییم: جنبش

به جای جعلی بگوییم: دروغین

به جای به وقوع پیوست بگوییم: رخ داد

به جای مناسب بگوییم: پسندیده

به جای عبور و مرور بگوییم: آمد و شد

به جای انصراف دادن بگوییم: کناره گیری کردن

به جای تأسیس بگوییم: راه انداری

به جای منازل بگوییم: خانه ها

به جای مشهور بگوییم: نامی-نامدار-سرشناس

به جای وطن بگوییم: میهن

به جای مبحث بگوییم: جستار

به جای معدودی بگوییم: شماری

به جای در ارتباط با بگوییم:درباره ی

به جای در حال توسعه بگوییم: رو به پیشرفت